מתחת לקליפות הסקרים – הרקע

מתחת לקליפות הסקרים החל לאחר מאבקי כנגד מכוני הסקרים, בדרישה לחשיפה רחבה של נתוני הבסיס עליהם מתבססים הסקרים המתפרסמים בתקשורת.
לאחר הצלחה ושתי ניצחונות משפטיים בפני יו"ר ועדת הבחירות, אתר זה שימש כדי לחשוף לציבור הרחב את התוצאות השקופות.

לבקשות עוקבים, החלטתי להרחיב את פעילות האתר לפרשנות עומק פוליטית, כל זאת במטרה להאיר זוויות שלעיתים נותרות חשוכות וכמו כן להציג משתנים שיכולים להשפיע על המערכת הפוליטית

חץ-דוד עוזר, עו"ד
עורך ובעלי האתר